Silueta Submarino S-80 Compartimento de Baterías Compartimento de Baterías Compartimento de Habilitación Compartimento de Auxiliares Compartimento de Auxiliares Compartimento de Mando y Control Compartimento de AIP Compartimento de Armas Compartimento de Generación y Propulsión Compartimento de Habilitación Compartimento de Armas Compartimento de Baterías Compartimento de Auxiliares Compartimento de Mando y Control Compartimento de Generación y Propulsión Compartimento de AIP

Esquema del Submarino S-80


Compartimentos del Submarino S-80